Tuesday, November 17, 2009

tai sapi

ya ampunn.. ada aja tugas dari guru suru cari polutan perternakan apa coba..!!! buang2 uang aja.. haha.. mana di perternakan adanya tai sapi juga lagi hahaha.. pusing palaku...

No comments:

Post a Comment